top of page
Search
  • Writer's pictureMyat Tun Oo

အချိုးမကျတဲ့ မိုးကျ


မိုးကျဆိုတာက

ခိုးရဖို့သာသိသူ

အထက်ဖား အောက်ဖိ

အောက်ကလိဆန်ကာ

ဒီမိုကိုသူ့သခင်နဲ့ ခလောက်ဆန်ကာ အောက်တန်းကျ

ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားနဲ့

ဒေါ်စုကြည်လို့ ခေါ်ခဲ့သူများက

ဒီမိုကိုသူတို့မကြိုက်

အာဏာသာ သူတို့အကြိုက်


ဘာဘဲပြောပြော သူတို့က ကိုက်


(စာကြွင်း- ဒီမိုထောင်ကျဖူးသူ ပြည်သူ့ဘက်တော်သားစစ်စစ်များ မပါပါ။)

740 views1 comment
bottom of page