top of page
Search
  • Writer's pictureMyat Tun Oo

စရဖတွေ ဆက်သေမည်

အချို့ကိစ္စတွေက စာရေးသူကို မအလတပ်သေတာ သတင်းတင်အပြီး Facebook က ပိတ်တယ်။ ပိတ်တာလဲ ကောင်းပါတယ်။ အချို့သတင်းတွေက လိုင်းပေါ်မတင်ဘဲ ဖရဲသီးသတ် သတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။

2,156 views0 comments
bottom of page